Conseqüències del canvi climàtic

4:10 / /

-Augment de l’impacte dels desastres naturals (90%)

  • Tornados i grans tempestes
  • Secades
    • Focs forestals
    • Degradació del sòl i de la vegetació
    • Erosió
-Hi haurà un augment del nivell del mar a causa de la fosa parcial del glaç i de la desaparició parcial o total de les glaceres.

-Aparició de malalties tropicals en zones on ara no hi són, com la malària o el còlera a Europa.