Imatges

2:58 / / comentaris (2)

Recomenacions

9:06 / / comentaris (0)


1- Canviar les bombetes d'incandècencia per flouresents.

2- Intentar comprar paper reciclat

3- Utilitza la rentadora quan hi hagi molta roba.

4- Revisar les llantes cada setmana.

5- Dutxar-se en lloc de banyar-se.

6- Utilitza el transport públic o agafa la bicicleta.

Conseqüències del canvi climàtic

4:10 / / comentaris (0)

-Augment de l’impacte dels desastres naturals (90%)

  • Tornados i grans tempestes
  • Secades
    • Focs forestals
    • Degradació del sòl i de la vegetació
    • Erosió
-Hi haurà un augment del nivell del mar a causa de la fosa parcial del glaç i de la desaparició parcial o total de les glaceres.

-Aparició de malalties tropicals en zones on ara no hi són, com la malària o el còlera a Europa.

Causes

3:46 / / comentaris (0)Una de les causes del canvi climàtic és l'escalfament global que consisteix en l'augment de temperatura de l'atmosfera terrestre per culpa dels gasos que emeten els humans. Com:
La concentració atmosfèrica de diòxid de carboni, metà...Això ha provocat un notable augment de temperatura a la Terra.
Aquesta concentració de gasos podria ser deguda a l'augment de població del planeta i als incendis forestals que es produeixen.


El canvi climàtic

2:47 / / comentaris (0)

El canvi climàtic és qualsevol variació en el clima. Es produida per la propia natura i sobretot per l'home.