El canvi climàtic

2:47 / /

El canvi climàtic és qualsevol variació en el clima. Es produida per la propia natura i sobretot per l'home.