Causes

3:46 / /Una de les causes del canvi climàtic és l'escalfament global que consisteix en l'augment de temperatura de l'atmosfera terrestre per culpa dels gasos que emeten els humans. Com:
La concentració atmosfèrica de diòxid de carboni, metà...Això ha provocat un notable augment de temperatura a la Terra.
Aquesta concentració de gasos podria ser deguda a l'augment de població del planeta i als incendis forestals que es produeixen.